หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เชิญเข้าร่วมกิจกรรม walk Rally เดิน วิ่ง ตะโละใสสัมพันธ์ สู่อุทยานธรณีโลก
โดย : admin
อ่าน : 690
จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โรงเรียนบ้านตะโละใส ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม walk Rally เดินวิ่ง ตะโละใสสัมพันธ์ สู่อุทยานธรณีโลก 
ที่จัดขึ้นในวันที่ 7  กันยายน  2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการร่วมกันจัดการศึกษา และได้รับประการณ์ตรงจากการเรียนการสอนนอกห้องเรียน โดยเป็นกิจกรรม เดิน วิ่ง จากโรงเรียนบ้านตะโละใส 
มุ่งสู่สะพานข้ามกาลเวลา ณ อุทยานแห่งชาติเภตรา  ซึ่งจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านตะโละใส รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร